Tento web se zabývá vědeckým pojednáním a analýzou jednoho ze společensky nejprospěąnějąích objektů vyskytujících se v každodenním životě nás všech - hovna. Jiľ staří Římané si uvědomovali podstatu lidské existence - vše je v pohybu, vše je relativní - vše je na hovno. "Ve sračkách jsme, ve sračkách budeme a hovny se zadusíme," řekl jeden neznámý filozof koncem druhého tisíciletí. Pro lepší pochopení této problematiky je nezbytnou nutností důkladně se seznámit s konkrétními poznatky vázajícícími se k tomuto (nejen) lidskému výtvoru - s novým vědním oborem zvaným Hovnologie....
 
 
Pište do Návštěvní Bichle

 
 
Základy Hovnologie!
Sekce pro pokročilé!
Sekce pro experty!

Hovno - pojem třetího tisíciletí

Společensko-ekonomický význam hovna

Hovno v teorii a v praxi

Výhody používání WC před sraním do kalhot


Členění hoven podle tvrdosti

Členění hoven podle původu

Členění hoven podle způsobu vysrání

Metody zvýšení produktivity sraní hoven

 

Skladování hoven a obalová technika

Hovno a radioaktivní záření

Bězeselemovací řůčovičky

Počítadlo:

 

 

Fotogalerie

(připravuje se)